Logo

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA W FORMIE WEBINARÓW
11.05 Receptura dermatologiczna XXI. wieku. Przeszłość czy przyszłość leku robionego w terapii schorzeń skóry?
https://aptekarska.clickmeeting.com/11_05_receptura_dermatologiczna_xxi__wieku__przesz_o___czy_przysz_o___leku_robionego_w_terapii_schorze__sk_ry_
Choroby oraz prawidłowa higiena ucha. Rola farmaceuty w profilaktyce i leczeniu
https://aptekarska.clickmeeting.com/choroby_oraz_prawid_owa_higiena_ucha__rola_farmaceuty_w_profilaktyce_i_leczeniu
25.05 godz.19:00 Wpływ zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 na układ pokarmowy
https://aptekarska.clickmeeting.com/25_05_godz_19_00_wp_yw_zaka_enia_koronawirusem_sars-cov-2_na_uk_ad_pokarmowy